OBLASTNÍ PŘEBOR PE-TA-J 2016
týmy okresního pøeboru rozlosováníadresáø týmùzprávy STK a DKtabulkaaktuální výsledkyrozpis soutìžepøestupyhøíšníci,kteøí nehlásí výsledky
Historie OP